....... .. .

AKTUALNOŚCI 2017

     
 

 

KOŚCIELNE CHOINKI TO NASZA SPECJALNOŚĆ

W czwartek 21 grudnia spotkaliśmy, by jak co roku ustawić i przystroić kościelne choinki. Do zadania zgłosiło się ośmiu druhów, więc bardzo szybko uwinęliśmy się ze sprawą. Oprócz choinek, podobnie jak w zeszłym roku, inna wyspecjalizowana ekipa ustawiła złóbek i żywą szopkę.

FOTO: Parafia Rojewo

więcej zdjęć

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE

W ostatnią niedzielę przed świętami, 17 grudnia odbyło się świąteczne spotkanie pokoleń rojewskich strażaków. Spotkanie otworzył prezes Andrzej Walczak, który przywitał przybyłych księży proboszczów z Rojewa i Rojewic oraz zaproszonych gości i druhów strażaków. Najliczniejszą grupą pokoleniową była młodzież z MDP, która na spotkaniu otrzymała tradycyjne paczki świąteczne. Obok ratowników, którzy na co dzień dźwigają ciężar obstawiania wyjazdów alarmowych zasiedli seniorzy, członkowie honorowi i wspierający. Po życzeniach i połamaniu się opłatkiem zebrani obejrzeli film z letniego obozu MDP. Następnie, w miłej atmosferze, oglądając slajdy ze zdjęciami, przy ciastku i kawie wspominaliśmy wydarzenia mijającego roku. Na zakończenie spotkania każdy otrzymał kilka kalendarzy strażackich dla siebie i najbliższych sąsiadów.

więcej zdjęć

 

PODUSZKI WYSOKOŚCIOWE NOWY SPRZĘT JOT-u

W grudniu Jednostka Operacyjno Techniczna wzbogaciła się o nowy sprzęt ratowniczy - poduszki wysokościowe. Służą one między innymi do podnoszenia wraku pojazdu lub innej maszyny w przypadku gdy poszkodowany zostanie przez nią przygniecony. W zestawie są dwie poduszki, reduktor, węże oraz butla ze sprężonym powietrzem.

 

 

SZPALER DLA JUBILATÓW

11 listopada Państwo Halina i Adam Wesołowscy obchodzili 40-tą rocznicę ślubu. Jako, że Pan Adam jest wieloletnim zasłużonym członkiem honorowym naszej jednostki druhowie postanowili uświetnić jubileusz wystawiając szpaler honorowy.

 

ZBIÓRKI SZKOLENIOWE

Istotną częścią działalności Ochotniczej Straży Pożarnej są zbiórki szkoleniowe. Pozwalają one ratownikom JOT-tu być na bieżąco z obsługą i rozmieszczeniem sprzętu na wozie. Tematem ostatniej zbiórki było prowadzenie działań gaśniczych z drabiny D10W.

Więcej zdjęć

 

DZIEWCZYNY Z NASZEJ MDP NA ZAWODACH WOJEWÓDZKICH

W sobotę, 16 września odbyły się na bydgoskim stadionie Zawiszy w Fordonie XVI Zawody Drużyn MDP wg regulaminu CTiF, zorganizowane przez Zarząd Miejski Związku OSP w Bydgoszczy. Uczestniczyło w nich łącznie 51 drużyn (21 dziewczęcych, 27 chłopięcych oraz 3 gościnnie z innych województw.) Nasz powiat reprezentowały trzy drużyny: z Woli Wapowskiej, Rojewic i nasza.

Zgodnie z regulaminem CTiF na zawodach uczestnicy mają do pokonania dwie konkurencje: sztafetę oraz ćwiczenie bojowe. Konkurencje te są zupełnie inne niż w tradycyjnych zawodach strażackich. Ćwiczenie bojowe polega na zaliczeniu toru z przeszkodami takimi jak: rów, ściana, tunel oraz kładka z jednoczesnym rozwijaniem i łączeniem węży a także jak najszybszym napełnieniem tak zwanych nalewaków za pomocą hydronetek wodnych. W końcowym odcinku toru trzeba jeszcze rozpoznać i ułożyć na odpowiedniej półce elementy armatury pożarniczej oraz zawiązać węzły pożarnicze. Zadanie naszpikowane jest różnymi zasadami, od których każde odstępstwo to 10 punktów karnych. Te bardzo skomplikowane zasady zawodów powodują, że nie liczy się tak bardzo czas wykonania, ważniejsza jest prawidłowość wykonywanych czynności oraz dyscyplina drużyny.

Podobnie jest ze sztafetą, podzieloną na 9 odcinków z różnymi przeszkodami. Ciekawostką zawodów jest obliczanie średniego wieku drużyny, który wpływa na czas wykonania zadania.

W ogólnej klasyfikacji w grupie dziewcząt zwyciężyła drużyna MDP Alcatel-Lucent Polska przed MDP Sitno oraz MDP Wola Wapowska (z naszego powiatu)

W grupie chłopców pierwsze miejsce zajęła MDP Steklin II, drugie MDP Straszewo a trzecie MDP Gorczenica.

Nasze dziewczyny, mimo zaangażowania na treningach nie zajęły na zawodach czołowych miejsc. Walczyły jednak dzielnie i godnie reprezentowały jednostkę. Po powrocie do strażnicy cała drużyna żywo omawiała występ na zawodach przy zamówionym na tą okazję skromnym poczęstunku.

Skład drużyny: Oliwia Walczak, Zofia Lewandowska, Agata Król, Weronika Jaszkim, Natalia Jakubiak, Martyna Błażejewska, Katarzyna Kłos, Martyna Tarasek, Klaudia Trela, Zuzanna Majewska. Opiekun drużyny: Ryszard Matyszewski. W treningach pomagali: Andrzej Walczak, Dominika Matyszewska, Katarzyna Wiśniewska i Agata Dziuba.

 

 

OBRADOWAŁ XIV ZJAZD KRAJOWY ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

9 września 2017 r. w Warszawie w gmachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego obradował XIV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

W zjeździe wzięło udział 159 spośród 165 uprawnionych do głosowania delegatów Ochotniczych Straży Pożarnych z całego kraju.

Listy do uczestników Zjazdu skierowali Prezydent RP, Pan Andrzej Duda oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak

W Zjeździe uczestniczyli licznie zgromadzeni parlamentarzyści, Marszałkowie województw, Pan Andrzej Malinowski - Prezydent Pracodawców RP, Pan Jerzy Owsiak - Prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, członkowie ustępujących władz oraz przedstawiciele organizacji współpracujących ze Związkiem

Gośćmi Zjazdu byli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych Związków Straży Pożarnych z Czech, Słowacji, Austrii, Węgier i Chorwacji i z Panem Ante Sanaderem - Wiceprezydentem CTIF na czele.

Zjazdowi przewodniczyli druhowie delegaci Janusz Konieczny z województwa podkarpackiego i Bolesław Gradziński z województwa świętokrzyskiego.

W trakcie Zjazdu, odznaczeniami i listami Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP zostało wyróżnionych 18 Ochotniczych Straży Pożarnych, szczególnie zaangażowanych w niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, w tym sierpniowych nawałnic na terenie północnej Polski.

Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium Zarządowi Głównego Związku za kadencję 2012-2017.

Zjazd zatwierdził 66-osobowy Zarząd Główny w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich Zarządów Oddziałów Wojewódzkich oraz organizacji i instytucji współpracujących ze Związkiem.

Zarząd Główny na funkcję Prezesa wybrał druha Waldemara Pawlaka - przedstawiciela OSP Pacyna pow. gostyniński, woj. mazowieckie.

Wybrano 22-osobowe Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, a na funkcję wiceprezesów wybrani zostali:

- druh Zdzisław Dąbrowski - woj. kujawsko-pomorskie

- druh Marian Starownik - woj. lubelskie

- druh Wiesław Leśniakiewicz - woj. mazowieckie

- druhna Teresa Tiszbierek - woj. opolskie

- druh Janusz Konieczny - woj. podkarpackie

- druh Zbigniew Meres - woj. śląskie

- druh Stefan Mikołajczak - woj. wielkopolskie

Główna Komisja Rewizyjna na funkcję Przewodniczącego wybrała ponownie druha Mariana Mikołajczyka z woj. kujawsko-pomorskiego.

Przewodniczącym Głównego Sądu Honorowego został druh Marek Adam Komorowski z woj. podlaskiego.

Zjazd przyjął Uchwałę Programową na lata 2017-2022, w której zawarte zostały kierunki działania organizacji oraz zobowiązał Zarząd Główny Związku OSP RP do podjęcia prac związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego pod nazwą " Florian 2050 "

Tekst ZOG ZOSP RP

Foto: Redakcja STRAŻAK

 

Zmiany w naborze do szkół Państwowej Staży Pożarnej

Od 6 września obowiązuje nowe rozporządzenie MSWiA z dnia 21 sierpnia ws. szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej.

Do służby kandydackiej w Szkołach Aspirantów PSP i SGSP zostaną przyjęte osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości i nie przekroczyły 25 roku życia, wcześniej dla SA PSP wystarczyło świadectwo szkoły średniej i maksymalnie 23 lata.

Egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i sprawnościowej zastąpiony został przez test sprawności fizycznej.

Komendant szkoły powołuje komisję, która przeprowadza test, weryfikuje wszystkie dokumenty i ustala punkty rekrutacyjne. W przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na podstawie decyzji MSW z 2005 roku, a w przypadku szkół aspirantów jest to załącznik do rozporządzenia, który brzmi następująco:

1. Od kandydata wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpił do egzaminu z przedmiotów: matematyka i język obcy oraz jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka albo biologia.

2. Wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów wymienionych w pkt 1 przelicza się, przyjmując większą z dwóch liczb: 0,7 × P lub 1 × R, gdzie:

- P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym,

- R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia odpowiednio tytułu laureata lub finalisty uzyskują maksymalny wynik procentowy z danego przedmiotu z poziomu rozszerzonego.

4. Punkty rekrutacyjne oblicza się według wzoru

W = 1 × M + 0,5 × J + 0,8 × D

gdzie:

- W oznacza wynik końcowy kandydata,

- M oznacza wynik z matematyki,

- J oznacza wynik z języka obcego,

- D oznacza wynik z przedmiotu dodatkowego (fizyka, chemia, informatyka, biologia).

Uchylony został paragraf 6 o skierowaniu osoby do poradni psychologicznej na badania oraz paragrafy 10 i 11.

Ostatnia zmiana zaszła w paragrafie 12, przyjęcie do służby kandydackiej na poczet słuchaczy szkół PSP następuje po złożeniu ślubowania i immatykulacji w przypadku SGSP.  Po uchyleniu paragrafu 10 i 11 usunięto zaliczenie przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, złożenia zobowiązania i uzyskania pozytywnej opinii po przeszkoleniu.

Wszystkie zmiany zaczną obowiązywać od rekrutacji w 2018 roku.

Tekst: portal REMIZA.COM.PL

autor:Redakcja/Ł Kontakt: lukasz@remiza.pl www.facebook.com/lukaszsienickifoto/

 

 

 

KRAJOBRAZ PO NAWAŁNICACH

W powiecie inowrocławskim

Nawałnica, która przeszła przez nasz region w nocy z 11 na 12 sierpnia uszkodziła aż 85 gospodarstw gminy Złotniki Kujawskie. Szacuje się, że straty w budynkach mieszkalnych wyniosły około 370 tys. zł. Trwa szacowanie strat w rolnictwie.

 

Foto: Gazeta Pomorska

Najbardziej ucierpiały gospodarstwa w Dąbrówce Kujawskiej, Będzitówku, Będzitowie, Palczynie, Pęchowie, Lisewie Kościelnym, Jordanowie i Krążkowie. Potężna nawałnica uszkodziła 46 budynków mieszkalnych, 113 budynków gospodarczych (stodoły, obory, garaże, wiaty) i 14 maszyn rolniczych. Zniszczyła uprawy i ogrodzenia. Padła jedna krowa.

Nasi strażacy działali przez całą noc w miejscowościach: Palczyn, Będzitowo i Ojrzanowo.

Udrażniali drogi dojazdowe, usuwali wiatrołomy z domostw i budynków gospodarczych, zabezpieczali dachy. Sprawdzali również, czy nie ucierpieli ludzie. - Straty materialne są ogromne. Na szczęście nikomu z mieszkańców nic się nie stało.

Foto: Gazeta Pomorska

Przez 5 dni wiele wiosek pozbawionych było prądu. W usuwaniu awarii inowrocławskich energetyków wsparli pracownicy z południa Polski. Strażacy w powiecie inowrocławskim interweniowali blisko 150 razy,

Najgorzej na Pałukach
Jednak największe straty piątkowa nawałnica poczyniła w powiatach żnińskim i gnieźnieńskim, gdzie praktycznie spustoszyła całe wsie i połacie lasów.

Najwięcej szkód po nawałnicy jest w Żninie, Murczynie, Murczynku, Januszkowie, a także na trasach Pturek - Lubostroń, Rogowo - Rzym - Niedźwiady, Recz - Rzym, w Łysininie (przy leśniczówce), na trasie Ryszewo - Gołąbki, w Wawrzynkach. W Żninie runął komin na ternie dawnej cukrowni oraz zerwał się dach na kopule jednego z kościołów.

 

Wiele obiektów jest poniszczonych, pozalewanych, powybijane szyby w oknach. Strażacy żnińscy dostali wsparcie - przyjechała kompania strażaków z Mazowsza i ekipa ze szkoły podoficerskiej z Bydgoszczy. Dodatkowo przywieźli 100 plandek. W sobotę, 12 sierpnia, nieczynny był rezerwat archeologiczny w Biskupinie. Imprezy odwołały też Żnińska Kolej Powiatowa i Żniński Dom Kultury. Nocna wichura poczyniła spustoszenie w zabytkowym parku w Lubostroniu. Jeżeli chodzi o lasy Nadleśnictwa Gołąbki, największe szkody powstały od strony Gniezna. Według wstępnych szacunków wichura powaliła kilkaset hektarów lasu.

 

W kujawsko-pomorskim

Jak podał komendant wojewódzki PSP, w nocy z piątku na sobotę (11 na 12.08) w całym województwie było aż 2,5 tysiąca zgłoszeń, w których brało udział 1000 zastępów OSP i PSP, łącznie 5 tysięcy ratowników.

Cztery osoby zostały ranne. W Bydgoszczy w czasie działań ranny został strażak w Bydgoszczy, który spadł z wysokości i uszkodził bark. Ranni został także dwaj kierowcy w Murczynie i jeden przechodzień, na które spadły dachówki.
Połamane lub wyrwane z korzeniami drzewa zatarasowały późnym wieczorem drogi krajowe: nr 5 w okolicach Żnina, nr 10 na wysokości Solca Kujawskiego (droga była nieprzejezdna przez kilka godzin), nr 15 w Suchatówce (pow. inowrocławski) i nr 62 w Chełmiczkach (pow. inowrocławski). Po kilku godzinach zostały odblokowane.
Wiele szkód burza wyrządziła w Bydgoszczy. Drzewo spadło na chodnik i ulicę na Rondzie Grunwaldzkim. Wichura zerwała dachy z bloków na Błoniu, konary spadły na posesję m.in. przy ul. Konopnickiej na Szwederowie, na chodnik i auto przy Baczyńskiego na Kapuściskach, na dwa auta przy Dwernickiego na os. Leśnym, na kolejne przy Krysiewiczowej w Fordonie, czy na jezdnię na Wałach Jagiellońskich, tarasując jeden pas ruchu. Drzewa spadły m.in. na trakcję tramwajową na Babiej Wsi i niektóre składy musiały "cofać się" (po torach w kierunku Babiej Wsi) z Toruńskiej, przez Rondo Bernardyńskie, do Ronda Jagiellonów.

W kraju

Łącznie od 10 do 20 sierpnia odnotowano 24910 interwencji
W akcjach wzięło udział łącznie 65220 strażaków ochotników i 28535 strażaków PSP.

To największa klęska w historii Lasów Państwowych spowodowana przez huragan. To efekt nawałnic, które przeszły nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia. Straty szacowane na szybko przekraczają miliard złotych.

Według najnowszych danych zebranych przez leśników, nawałnice zniszczyły 44,6 tysięcy hektarów lasów. - Ok. 8 mln m sześc. drewna leży pokotem. To liczby, które laikom mało mówią, ale wystarczy wspomnieć, że roczne pozyskanie drewna z Lasów Państwowych to 38 mln m sześc. Drewna.

W samym nadleśnictwie Rytel, gdzie nastąpiło apogeum nawałnic, straty szacowane są 1,5 mln m sześc. drewna. To właśnie w tych okolicach na obozie harcerskim zginęły dwie dziewczynki.

Foto: Renata DąbrowskaTRAGEDIA PO NAWAŁNICY NA OBOZIE HARCERSKI W SUSZKU (POMORSKIE)

Dopiero rano udało się dotrzeć policji i straży pożarnej do zniszczonego przez nawałnicę w piątek wieczorem (11.08) obozu harcerskiego w Suszku (Pomorskie), gdzie zginęło dwoje nastolatków, a około 20 zostało rannych. Drogi były nieprzejezdne przez powalone drzewa a helikoptery nie miały gdzie wylądować.

Foto: PAP

20 dzieci, które odniosły obrażenia przewieziono do szpitala w Chojnicach. Zginęło dwoje uczestników obozu, w wieku 13 i 14 lat. Dzieci te zmarły w wyniku obrażeń doznanych w efekcie nawałnic, przygniotło je drzewo, które upadło na namiot.

Foto: Piotr Hukało

W sumie na obozie przebywało 140 dzieci. Z 52 namiotów ani jeden nie ocalał, wszystkie przygniecione drzewami. Na każdym po trzy, cztery grube pnie. - Baliśmy się, że tam już nikogo żywego nie zobaczymy - mówili ratownicy, którzy pierwsi przedarli się przez powalony las - dopiero o 4.30, ponad pięć godzin od przyjęcia zgłoszenia, że harcerze w Suszku potrzebują pomocy.

W województwie pomorskim śmierć poniosły też dwie inne osoby - kobieta, która zginęła w Konarzynach (powiat chojnicki) w efekcie uszkodzenia budynku przez powalone silnym wiatrem drzewo oraz nocujący w namiocie w miejscowości Swornegacie (również powiat chojnicki) mężczyzna, którego zabiło padające drzewo. (PAP)

 

 

PRACE GOSPODARCZE 2017 - KOSTKA PRZED REMIZĄ

W miesiącu sierpniu udało się nam położyć kostkę brukową przed remizą. Nie będzie już kałuż wody po deszczach i błota przy wejściu do świetlicy. Znacząco poprawił się też wygląd naszej strażnicy. Na tę inwestycję składaliśmy pieniądze przez kilka lat. Pomogła nam Rada Sołecka i MSWiA w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

 

 

OBÓZ SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY LAGUNA 17 ZA NAMI

W dniach 07-11 sierpnia br. odbył się już po raz szósty obóz dla MDP zorganizowany przez naszą jednostkę. Tym razem miejscem zakwaterowania był ośrodek wypoczynkowy w Gołąbkach koło Trzemeszna. Mieszkaliśmy w sześcioosobowych domkach a posiłki jedliśmy w stołówce ośrodka. Poza tym mieliśmy do dyspozycji całą infrastrukturę z boiskami, placami a także pomieszczeniami do szkolenia i zabawy. Tematem wiodącym tegorocznego szkolenia było udzielanie pierwszej pomocy. Codziennie po kolacji przerabialiśmy kolejne zagadnienia z tej dziedziny. Odbywały się także zajęcia na torze sprawnościowym MDP oraz rozwijanie linii gaśniczych z samochodu GLBA IVECO. Najwięcej jednak czasu nasi mali druhowie i druhny spędzili na kąpielisku, gdzie oprócz plażowania i kąpieli w jeziorze, ratownik WOPR-u prowadził lekcje pływania specjalnie dla naszych młodych strażaków. Wieczory spędzaliśmy przy ognisku, tańcząc belgijkę i śpiewając karaoke. Była także dyskoteka z DJ-em. Tradycyjnie też odwiedziliśmy pobliską jednostkę OSP, którą była gminna jednostka KSRG Trzemeszno, posiadająca na swoim wyposażeniu aż pięć wozów pożarniczych i łódź motorową do ratownictwa wodnego. Kierownikiem obozu był opiekun MDP druh Ryszard Matyszewski, wychowawcami: Katarzyna Matyszewska i Andrzej Walczak a instruktorami - prowadzącymi zajęcia specjalistyczne: Dominika Matyszewska, Katarzyna Wiśniewska i Agata Dziuba. Wyjazd sfinansowany został z kasy OSP przy wsparciu MSWiA, gminy Rojewo oraz samych uczestników.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obozu

 

IX WOJEWÓDZKI ZJAZD SENIORÓW OSP

Członek honorowy naszej straży druh Leonard Fatz wziął udział w IX Zjeździe Seniorów Pożarnictwa woj. kujawsko-pomorskiego. Spotkanie odbyło się dnia 22 lipca 2017 roku w miejscowości Piła Młyn w powiecie tucholskim, gdzie od wielu lat odbywają się obozy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, organizowane przez Zarząd Wojewódzki Związku OSP. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną przez ks. kanonika Zenona Rutkowskiego oraz ks. kanonika Zbigniewa Bogumiła Koślickiego. We mszy świętej, oprócz seniorów uczestniczyli również, szkolący się na obozie członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych woj. kujawsko-pomorskiego oraz strażacy ze wszystkich powiatów, z wyjątkiem Mogilna i Brodnicy.

Leonard Fatz (drugi od lewej) z grupą seniorów naszego powiatu.

 

ZNOWU POWIAŁO

Miesiące czerwiec i lipiec każdego roku charakteryzują się dynamicznie zmieniającą się pogodą w postaci silnych wiatrów i ulewnych deszczów. Na szczęście w naszej gminie nie ma zagrożenia powodziowego, gdyż nie przepływa tutaj żadna większa rzeka. Jednakże dość częste wichury powodują zrywanie dachów oraz łamanie konarów a nawet powalanie całych drzew na drogę. W ostatnim czasie tj. 29 czerwca taka nawałnica przeszła w okolicach Ściborza, Topoli i Rojewa. Uszkodziła dachy budynków, linie energetyczne i przydrożne drzewa. Nasi strażacy usuwali jej skutki od południa do późnych godzin wieczornych a także na drugi dzień. Łącznie przez trzynaście godzin. Silny wiatr w nocy z 1 na 2 sierpnia też spowodował liczne przydrożne wiatrołomy, z którymi nasi ratownicy zmagali się przez całą noc. Pocieszające jest to, że w czasie wichur nikt nie ucierpiał. Spadające na drogę konary a także przewracające się drzewa mogą być śmiercionośne dla kierowców i pasażerów samochodów. Dlatego przestrzegamy przed jazdą w czasie silnych wiatrów i ulew. By uniknąć nieszczęścia wystarczy przeczekać kilka minut zjeżdżając z drogi w bezpieczne, odsłonięte od drzew miejsce.

 

X POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE

24 czerwca na boisku sportowym przy ul. Rakowicza w Inowrocławiu odbyły się X zawody powiatowe w sporcie pożarniczym. Zgodnie z regulaminem przeprowadzono sztafetę pożarniczą 7x50m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. W zawodach brało udział 15 drużyn męskich i 2 kobiece. Nasza reprezentacja licząca 24 osoby składała się z drużyn: męskiej i kobiecej a także drużyny oldbojów, którzy wykonali bojówkę poza konkurencją. Zwycięzcami w klasyfikacji generalnej okazali się strażacy z OSP Witowice. Tuż za nimi uplasowali się zawodnicy z Chełmc a trzecie miejsce zajęła OSP z Cukrowni Kruszwica. Nasi mężczyźni znaleźli się tuż za pudłem na miejscu czwartym ex aequo razem ze strażakami z Jaksic a dziewczyny minimalnie przegrały z konkurentkami z Woli Wapowskiej. Niewątpliwą atrakcją okazał się występ naszych seniorów (oldbojów) z których najstarszy miał 72 lata. Trzeba powiedzieć, że mimo swojego wieku czas mieli lepszy od niektórych startujących drużyn. Po zawodach nasza ekipa udała się na wspólny obiad do restauracji Mirana, gdzie każdy uczestnik otrzymał na pamiątkę zawodów okolicznościowy kubek.

więcej zdjęć

 

JUBILEUSZ 95 LECIA OSP W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH

W sobotę 3. czerwca w Złotnikach Kujawskich świętowano jubileusz 95-lecia OSP. W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy oraz prezes naszej jednostki. Przekazaliśmy jubilatce pamiątkowy grawerowany puchar, okolicznościowy adres oraz bukiet kwiatów.

Foto: naszemiasto.pl; gazetapomorska

 

 

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

1 czerwca jak co roku nasza jednostka brała udział w imprezie zorganizowanej przez SZOiK dla dzieci z całej gminy. Były zjeżdżalnie dmuchane, konkursy, gry i zabawy oraz śpiewanie karaoke. Nasi druhowie przygotowali krótki pokaz działania straży w czasie pożaru. Następnie prezentowali możliwości sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu wozu bojowego. Każde dziecko chciało usiąść w samochodzie strażackim, przymierzyć hełm i poczuć się na chwilę strażakiem.

ZMIANY W DOTACJACH DLA OSP. CZY ZWIĄZEK ZOSTANIE BEZ KASY ?

Nasz Związek OSP RP, który za cztery lata skończy sto lat, prawdopodobnie niedługo zostanie pozbawiony swojej dotychczasowej mocy. Jego mocą była kasa, przeznaczana na dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych. Pochodziła ona z dwóch głównych źródeł: budżetu państwa za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz tak zwanego zewnętrznego źródła, to znaczy z firm ubezpieczeniowych, które zgodnie z ustawą obowiązane były odprowadzać część obrotów na ochronę przeciwpożarową w tym na OSP. Przez lata system ten działał w miarę poprawnie. Jednostki OSP z gminnych funduszy kupowały sprzęt i samochody a także umundurowanie ze znacznymi zniżkami, dzięki dotacjom przyznawanym przez Związek. Zarząd Główny Związku co roku rozdzielał ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na dopłaty do samochodów, sprzętu czy remontów remiz. Wykonawcami dopłat były oddziały wojewódzkie związku, które poprzez swoje biura i zatrudnionych w nich pracowników zajmowały się sprzedażą sprzętu i umundurowania ze zniżkami z dopłat a także przetargami na samochody ratowniczo gaśnicze. Niektóry oferowany przez związek sprzęt był nieco droższy niż w konkurencyjnych firmach handlowych, jednak po doliczeniu dotacji cena była rzeczywiście atrakcyjna.

W ubiegłym roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych postanowiło, że środki przeznaczone na OSP zostaną dystrybuowane nie przez Związek a przez Państwową Straż Pożarną za pośrednictwem komendantów wojewódzkich i powiatowych, którzy odtąd decydują o zakupach w OSP. W bieżącym roku zaś rządzący zmieniają ustawę o ochronie ppoż., by pozbawić Związek dotacji z firm ubezpieczeniowych. Projekt przeszedł już głosowania w sejmie i senacie i niebawem trafi na biurko prezydenta, który swym podpisem definitywnie zabierze pieniądze Związkowi OSP. W ostatnim czasie prezes Zarządu Głównego Związku OSP Waldemar Pawlak wystosował obszerny siedmiostronicowy list do prezydenta RP Andrzeja Dudy, dołączając uchwałę Zarządu Głównego. W liście tym prezes przekonuje, że Związek OSP RP jest najwłaściwszym organem do rozdziału dotacji a zmiany są niekorzystne dla OSP i wręcz niekonstytucyjne.

Nowe rozwiązanie nie jest też na rękę komendantom powiatowym i wojewódzkim, którym dano stosy dodatkowych papierów do wypełniania i rozliczania. Nowe zasady przypominają raczej system nakazowo rozdzielczy odbierając ochotnikom swobodę zakupów. Mówi się też, że dotacja MSWiA będzie przysługiwać tylko jednostkom z poza systemu KSRG, więc znacząco pomniejszy się grono beneficjentów. Brak powiązania dotacji z zakupami ze środków gminnych spowoduje że gminy zmniejszą zakupy sprzętu pożarniczego.

Może stary system nie był doskonały ale jego zmiana przypomina wylanie dziecka z kąpielą.

Stare przysłowie mówi: Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze. W tym przypadku wydaje się, że chodzi bardziej o władze którą dają pieniądze a raczej o pozbawienie tej władzy. Związek co prawda nie zostanie zupełnie bez grosza bo jako stowarzyszenie, prowadzące działalność gospodarczą jest właścicielem WUS czyli Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach. Ale biznes jak to biznes, różnie może iść. Tym bardziej jak skończą się dopłaty i wyroby staną się nieosiągalne dla OSP.

Wojna o wpływy w OSP na górze może okazać się wysoce niekorzystna dla samych OSP na dole, jak w wierszu Marii Konopnickiej o królu, który poszedł na wojnę -

" ... A na wojnie świszczą kule, lud się wali jako snopy,

A najdzielniej biją króle, a najgęściej giną chłopy..."

 

UROCZYSTOŚCI PO NOWEMU

W środę 24 maja asysta honorowa naszej straży wzięła udział w uroczystości odpustowej w rojewskim kościele. W ciągu kolejnych trzech miesięcy czyli w kwietniu, maju i czerwcu każdego roku kilka razy wystawiamy asystę honorową lub poczet sztandarowy na różne uroczystości. Zawsze jako pierwsze jest zaangażowanie straży w czasie świąt wielkanocnych, gdzie pełnimy warty honorowe oraz uczestniczymy w rezurekcji wielkanocnej. Następnie przychodzi czas na strażackie święto, Odpust i Boże Ciało. W bieżącym roku doszła jeszcze wizytacja biskupa, uroczystość wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła do naszej parafii oraz jubileusz OSP w Złotnikach Kujawskich (03.06). Niektóre z uroczystości kościelnych zmieniły trochę swoją formę lub odbywają się w inne niż wcześniej dni. Zmiany te wprowadził nowy proboszcz ksiądz Piotr Kunicki. I tak na przykład uroczystość rezurekcyjna odbyła się późnym wieczorem w Wielką Sobotę, Odpust zaś również wieczorem w środę a procesja Bożego Ciała (15.06) po raz pierwszy pójdzie nową krótszą trasą. W związku z tymi innowacjami także i nasza asysta wygląda trochę inaczej. Wieczorną procesję rezurekcyjną rozświetlały pochodnie członków drużyny młodzieżowej. Jesteśmy dumni, że dzięki zaangażowaniu naszych druhów niezmienny od pół wieku jest udział naszej straży w tych uroczystościach.

MDP z pochodniami

Więcej zdjęć z warty i procesji

Zdjęcia z Odpustu

 

I STRAŻACKI SPŁYW KAJAKOWY OSP ROJEWO

W sobotę 20 maja, 11 osobowa grupa młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz dziewięcioro druhen i druhów naszej jednostki wzięło udział w spływie kajakowym na rzeczce Zielona Struga. Komandorem spływu był Pan Artur Wiśniewski z Inowrocławia - wytrawny kajakarz, który ma na swoim koncie kilkadziesiąt zaliczonych spływów. On właśnie, podczas startu udzielał naszym strażakom porad jak bezpiecznie zachowywać się w kajaku a później płynął jako otwierający. Zamykającym był Pan Mirosław Iwiński - najbardziej doświadczony kajakarz w naszej straży. Początek spływu miał miejsce na mostku w Glinnie Wielkim a meta w miejscowości Jarki. Trasa, licząca ok. 7 kilometrów wiodła przez malownicze tereny łąk i lasów Osieka Wielkiego, Brodu kamiennego i Jarek. W każdym kajaku razem z członkiem MDP znajdował się pełnoletni strażak. Na mecie na kajakarzy czekała pyszna grochówka ugotowana przez Panią Halinę Wesołowską. Na zakończenie trwającego ponad cztery godziny spływu jego uczestnicy zgodnie stwierdzili, że chętnie wezmą udział w następnych edycjach tego przedsięwzięcia. Na razie trzeba poczekać przynajmniej do jesieni na podwyższenie poziomu wody na Zielonej Strudze umożliwiający pływanie kajakiem. Spływ odbył się dzięki wsparciu członków wspierających, którym dziękujemy okazaną pomoc.

Foto: Jacek Peplinski

Foto: Sławomir Pluta

 

DZIEŃ STRAŻAKA Z POWDÓJNĄ POMPĄ

Tegoroczne strażackie święto obchodziliśmy z pompą, czyli uroczyście. W sobotę 6 maja o godz. 19.00 odprawiona została msza św. w intencji strażaków z apelem pamięci, celebrowana przez księdza proboszcza Piotra Kunickiego. Pompa oznacza także ulewę deszczu, która uniemożliwiła nam przeprowadzenie apelu na placu przed remizą. Zamiast niego odbyła się uroczysta zbiórka w sali, podczas której złożyli ślubowanie dwaj strażacy: Błażej Kołodziejski i Marcin Fiszer oraz członkowie drużyny młodzieżowej. Sześciu najaktywniejszym w akcjach ratownikom wręczono listy pochwalne. Po przemówieniu prezesa OSP głos zabrali zaproszeni goście: Prezes zarządu powiatowego ZOSP Jerzy Stanny, Z-ca Komendanta powiatowego PSP bryg. Tomasz Kruczyński, Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Mąka oraz Wójt Rafał Żurowski. Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę. Strażacy wraz z żonami i partnerkami oraz goście i sympatycy naszej straży bawili się na Balu Strażaka przy muzyce zespołu "Sami Swoi".

POŻEGNALIŚMY HONOROWEGO DRUHA

W sobotę 29 kwietnia na cmentarzu w Płonkowie pożegnaliśmy śp. Druha Jerzego Kaźmierskiego - członka honorowego, viceprezesa w latach 1986-1996, prezesa w latach 1996-2001. Asysta honorowa składała się z pocztu sztandarowego oraz posterunku honorowego i delegacji z wieńcem. Druh Jerzy był jednym z najaktywniejszych strażaków w historii naszej straży. Wstąpił w szeregi OSP w wieku 16 lat w roku 1950. Już cztery lata później przez rok sprawował funkcję etatowego kierowcy. Później przez długie lata był kierowcą zapasowym. Przez kolejne dziesięciolecia należał do ścisłej czołówki strażaków wyjeżdżających do akcji. Oprócz przynależności do straży był bardzo zaangażowanym działaczem sportowym. Druh Jerzy był najstarszym strażakiem w naszej jednostce. Za swe zasługi odznaczony najwyższymi odznaczeniami pożarniczymi. Za zaangażowanie w działalność OSP uhonorowany mianem członka honorowego. Zawsze uśmiechnięty i sympatyczny brał udział we wszystkich przedsięwzięciach straży póki zdrowie mu pozwalało. Jego strażacką pasję kontynuują w straży syn i wnukowie. W imieniu wszystkich druhów słowa ostatniego pożegnania wygłosił prezes OSP.

 

 

RELIKWIE ŚW. JANA PAWŁA II W ROJEWIE

W niedzielę 23 kwietnia w rojewskiej parafii odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii Świętego Jana Pawła II. Są to relikwie pierwszego stopnia, czyli krew naszego papieża. W uroczystości nie zabrakło naszych druhów, którzy wystawili asystę honorową z pocztem sztandarowym.

Foto: video-ino.pl

 

 

NOWY KOMENDANT POWIATOWY PSP

Od 1 kwietnia mamy w Inowrocławiu nowego komendanta powiatowego PSP. Został nim brygadier Andrzej Stachowicz. Jego poprzednik st. bryg. Rafał Wesołek objął komendę powiatową w Aleksandrowie Kujawskim. Nowy komendant pracował wcześniej w komendzie wojewódzkiej w Toruniu jako szef wydziału kwatermistrzowskiego. Niedawno razem ze swoim zastępcą bryg. Tomaszem Kruczyńskim odwiedził naszą jednostkę.

 

 

STRAŻACY PEŁNIĄ WARTĘ PRZY GROBIE PAŃSKIM

W wielu kościołach w całej Polsce wartę honorową przy Grobie Pańskim zaciągnęli strażacy. Jest to jedna z najważniejszych tradycji strażackich. Nawiązuje ona do pilnowania Grobu Chrystusa przez rzymskich żołnierzy. Zwyczaj zaciągania wart przy Bożym Grobie wywodzi się ze średniowiecza. W naszej jednostce to tradycja sięgająca lat sześćdziesiątych. Oprócz warty tradycją się stało, że pomagamy przy ustawieniu i wystroju Grobu Pańskiego. Wartę honorową w czasie adoracji w Wielką Sobotę zaciąga od wielu lat drużyna młodzieżowa. W tym roku jest to dwudziestoosobowa grupa składająca się z dwóch sekcji - iskierek (7-12 lat) i ogników (12-16 lat). W bieżącym roku po raz pierwszy uroczystość rezurekcyjna odbyła się późnym wieczorem w wielką Sobotę. Uczestniczyli w niej strażacy tworząc asystę honorową z pocztem sztandarowym. Drużyna młodzieżowa zaś efaktownie rozświetlała pochodniami wieczorną procesję.

więcej zdjęć

zdjęcia warty MDP

 

ROZPOZNANIE PRZED SPŁYWEM

W niedzielę 9 kwietnia nasi druhowie razem z zaprzyjaźnionymi kajakarzami z Inowrocławia popłynęli kajakami rzeczką Zielona Struga na odcinku Rojewice - Jarki. Przepłynięcie miało na celu rozpoznanie przed spływem kajakowym, który planujemy na 14 maja. Nasi przyjaciele - wytrawni kajakarze byli pod wielkim wrażeniem malowniczości naszej Strugi a my satysfakcję z pierwszego przepływu.

Więcej zdjęć

Cudze chwalicie...

Zielona Struga - rzeczka, która przepływa przez północną część naszej gminy, jest największym ciekiem wodnym Puszczy Bydgoskiej o długości 34.3 km. Swe źródło ma w okolicach miejscowości Tarkowo w gminie Nowa Wieś Wielka. Płynie przez łąki w Dąbrowie Wielkiej, Liszkowicach, Starej Wsi i Rojewicach oraz przez lasy i polany w Glinnie, Osieku Wielkim, Osieczku, Brodzie Kamiennym, Jarkach i Cierpicach a w Dybowie wpada do Wisły. Na odcinku do miejscowości Osieczek ma formę uregulowanego kanału o szerokości ok. 4-5 metrów. Poniżej tej miejscowości wpływa w kompeks leśny i płynie przepięknymi zakolami, dostarczając niesamowitych wrażeń widokowych. W okolicach Jarek jej nurt przyspiesza a woda staje się krystalicznie czysta, strumień przypomina rwący, górski potok. Dodatkową atrakcją są liczne bystrza oraz mini wodopad za leśniczówką Zielona.

Rzeczka zwana także Zielonką w średniowieczu nosiła nazwę Wirdzielewa albo Wiedzielowa i tworzyła szlak komunikacyjny (żeglowny) łączący Kujawy z Wisłą. Na podstawie badań archeologów i historyków wiemy, że tą właśnie drogą w 1223 r. podążała wyprawa z Kujaw do Prus pod wodzą Henryka Brodatego, w której uczestniczyli również: Chrystian - pierwszy biskup pruski i kasztelan chełmiński Stefan. Z traktu tego chętnie korzystali również Konrad Mazowiecki i Leszek Biały. Od średniowiecza, aż po koniec XIX w., wody Strugi Zielonej były wykorzystywane na skalę przemysłową, do napędzania młynów wodnych. Energia wodna została wykorzystana przez (cztery zidentyfikowane) młyny funkcjonujące w różnych okresach. Jednym z nich był młyn w miejscowości Jarki, którego ruiny, widoczne na zdjęciach istnieją po dziś dzień.

Mamy nadzieję, że w przyszłości Zielona Struga stanie się jadną z atrakcji turystycznych naszej gminy.

Póki co warto samemu skorzystać z uroków spływu przez dziewicze tereny otaczające strumień.

Zapraszamy chętnych członków naszej OSP na spływ w niedzielę 14 maja. Bliższe informacje i zapisy telefonicznie w remizie.

 

WYPAD DO SPA

Ratownicy Jednostki Operacyjno Technicznej naszej OSP, którzy na swoim koncie mają najwięcej wyjazdów alarmowych mieli okazję wypoczynku i relaksu we wspólnym gronie. Sobotę i niedzielę (1 i 2 kwietnia) spędzili oni wraz ze swoimi żonami w jednym z pensjonatów w Ciechocinku, gdzie do dyspozycji mieli bazę zabiegową SPA. Niektórzy wybrali dla siebie różnego rodzaju masaże, inni zabiegi w kapsułach SPA. Dla amatorów pływania otworem stał basen. Było wieczorne zwiedzanie miasta oraz wyjście na lody pod ciechocińskimi tężniami. Na zakończenie uczestnicy pozytywnie ocenili taki rodzaj integracji oraz deklarowali uczestnictwo w podobnych przedsięwzięciach w przyszłości.

 

 

MDP W NOWYCH MUNDURACH

 

WALNE ZEBRANIE

W sobotę 18 marca odbyło się w naszej jednostce walne zebranie. Oprócz członków OSP przybyli zaproszeni goście: Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP druh Jerzy Stanny, Komendant Powiatowy PSP bryg Rafał Wesołek, Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Mąka, wójt Rafał Żurowski oraz Pani Ewa Ponichtera. Zebranie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru i odegrania hymnu OSP. Następnie wysłuchano sprawozdań z działalności organizacyjnej i operacyjnej, finansowego oraz komisji rewizyjnej. Zatwierdzono plan na 2017 rok i udzielono absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy. Trzej członkowie czynni otrzymali miano członka honorowego: Adam Wesołowski, Leonard Fatz i Stanisław Weber. Zaplanowano uroczystość dnia strażaka na sobotę 6 maja.

 

ROZRYWKOWE SZKOLENIE Z KRYSZAKIEM

Nietypowe szkolenie pożarnicze zaliczyli ostatnio nasi strażacy. 9 marca w teatrze miejskim w Inowrocławiu odbył się wykład zatytułowany: "998 i 112-numery twoich przyjaciół". Oficer z komendy wojewódzkiej PSP omawiał podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego w gospodarstwie domowym oraz zasady alarmowania straży pożarnej. Wyświetlone zostały dwa filmy poglądowe w tym samym temacie. W drugiej części dla uczestników wystąpił znany satyryk Jerzy Kryszak. Szkolenie odbyło się pod patronatem Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP.

 

STRAŻACY NA DZIEŃ KOBIET

W piątek 3. marca w Liszkowskiej świetlicy zorganizowano poczęstunek dla kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich. Nasi druhowie postanowili, że w tym dniu uprzyjemnią Paniom to spotkanie. Uczestniczki zostały obdarowane kwiatami i życzeniami. Strażacy podawali do stołu kawę, ciasto i lody. Zorganizowaliśmy także wspólne śpiewanie karaoke przy akompaniamencie akordeonu i gitary.

 

Z WIZYTĄ U ZAWODOWCÓW

Członkowie sekcji gimnazjalnej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy naszej OSP odwiedzili w środę 22 lutego Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą nr 1 w Inowrocławiu. Młodych ochotników przywitał sam dowódca JRG st. kpt. Ireneusz Taraszka, który oprowadzał po remizie i koszarach a także opowiadał o codziennej służbie strażaków z podziału bojowego. Dziewczyny dopytywały o służbę kobiet w PSP, chłopaków bardziej interesował sprzęt, którego nie posiadamy w OSP taki jak np. łódź płaskodenna czy amfibia. Mieliśmy okazję zobaczyć pokazowy alarm a po chwili być świadkami autentycznego wyjazdu alarmowego, który obserwowaliśmy z pomieszczenia stanowiska kierowania. Tam właśnie przyjmowane są zgłoszenia o zdarzeniach a następnie dysponowane poszczególne wozy bojowe PSP oraz jednostki OSP. Prawie dwie godziny zajęło nam oglądanie sprzętu, pomieszczeń szkoleniowych, sportowych i służbowych. Na zakończenie młodzi strażacy dostali pamiątkowe gadżety w postaci smycz i opasek odblaskowych. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na fastfoodową przekąskę, po której wróciliśmy do Rojewa.

 

ZAGRALIŚMY Z WIELKĄ ORKIESTRĄ

W niedzielę 15 stycznia odbył się 25 jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku orkiestra grała także w Rojewie. Wśród wielu atrakcji znalazł się także akcent strażacki. Zgodnie z hasłem tegorocznego finału "Ucz się pierwszej pomocy" nasi ratownicy wykonali pokaz reanimacji rannego z wykorzystaniem defibrylatora, znajdującego się na wyposażeniu jednostki. Zaprezentowaliśmy też bandażowanie rany z wbitym ciałem obcym. Przekazaliśmy dla orkiestry również fant w postaci czujników czadu i dymu, które zlicytowano za kwotę 280 zł. Wzięliśmy też udział w licytacji i zakupiliśmy za cenę 330 zł oryginalną koszulkę orkiestry. Zostanie ona wyeksponowana w strażnicy na pamiątkę 25 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

 

WARSZTATY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Przez całą sobotę 14 stycznia nasi ratownicy medyczni szkolili się w komendzie powiatowej w Inowrocławiu z ratownictwa medycznego. Zajęcia zorganizował koordynator medyczny komendy kpt. Jerzy Ruszniak. Uczestnicy - podzieleni na grupy, szkolili się na siedmiu punktach nauczania. Zagadnienia, którymi zajmowali się druhowie to: tlenoterapia, triage czyli segregacja rannych w zdarzeniach masowych, zasady bandażowania i opatrywania ran z wbitymi ciałami obcymi, postępowanie ze złamaniami otwartymi, ewakuacja rannego oraz procedury medycznych działań ratowniczych. Na zakończenie warsztatów podsumowano szkolenie i poczęstowano uczestników strażacką grochówką. Skład naszej grupy: Andrzej Walczak, Tomasz Walczak, Dariusz Seroczyński i Sławomir Pluta.

 

TRZEJ KRÓLOWIE - TRZEJ DRUHOWIE

W uroczystość Objawienia Pańskiego nasi druhowie: Adam Wesołowski, Jan Zieliński i Ryszard Matyszewski wcielili się w Trzech Króli - Melchiora, Kacpra i Baltazara. Pomysł wyszedł od księdza proboszcza i strażacy zaangażowali się ochoczo w to przedsięwzięcie. Natychmiast zamówiliśmy u krawcowej stroje, w których królowie prezentowali się godnie. Kolorowy orszaku przeszedł od strażnicy do kościoła. Wzięli w nim udział razem ze strażakami aniołowie, pasterze, Święta Rodzina a także zespół ludowy Nasze Kujawy oraz mieszkańcy Rojewa. W czasie Mszy świętej nasi królowie przekazali dary (mirę, kadzidło i złoto) Świętej Rodzinie. Po mszy odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu lokalnych zespołów. Na zakończenie uroczystości nastąpiła sesja zdjęciowa, każdy chciał mieć fotkę z Trzema Królami.

 

NASI DRUHOWIE ZE SZTANDAREM POWIATOWYM

5 stycznia w Inowrocławiu odbyła się uroczystość z okazji 98 rocznicy Powstania Wielkopolskiego i wyzwolenia Inowrocławia spod zaboru pruskiego. Przy pomniku Powstańców Wielkopolskich na ulicy Orłowskiej zgromadziły się delegacje, poczty sztandarowe oraz kompania honorowa inowrocławskiego garnizonu wojskowego. Po odegraniu hymnu przez orkiestrę z kopalni soli i przemówieniu prezydenta miasta delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.

Poczet sztandarowy Oddziału Powiatowego Związku OSP tworzyli strażacy naszej jednostki druhowie: Ryszard Matuszewski, Andrzej Walczak i Sebastian Czarnota.

Dodać należy, że w czasie powstania ważną rolę odegrali strażacy ochotnicy, którzy jako zorganizowane grupy chwycili za broń i walką zbrojną przywracali polskość naszych ziem. Wśród bohaterów tamtych czasów jest dowódca powstańczych oddziałów ppor. Paweł Cyms - późniejszy pierwszy dowódca jednostki wojskowej na ulicy Dworcowej, noszącej nazwę 59 Pułk Piechoty Wielkopolskiej. Natomiast pierwszym naczelnym dowódcą Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu był ppłk Stanisław Taczak późniejszy generał brygady Wojska polskiego, który w latach 1930-1939 pełnił funkcję prezesa oddziału wojewódzkiego Związku OSP w Poznaniu oraz wiceprezesa zarządu głównego. W 2005r. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przyjął imię generała Stanisława Taczka jako swego patrona.