......   2018 ROK Ilość akcji: 15  
 

.. .. ..

INTERWENCJE 2018

15) 07.06.2018 r. godz. 18.24 - 19.30 Glinno Wielkie. Pożar suchej trawy. Skład zastępu: Tomasz Walczak, Jan Zieliński, Dariusz Seroczyński, Damian Althaus, Błażej Kołodziejski.

14) 02.06.2018 r. godz. 01.44 - 03.30 Dobrogościce. Pożar pomieszczeń gospodarczych. Skład zastępu: Tomasz Walczak, Przemysław Orczyk, Paweł Kusiewicz, Sławomir Pluta, Angelika Althaus, Błażej Kołodziejski.

13) 20.05.2018 r. godz. 13.09 - 13.40 Jezuicka Struga. Wypadek drogowy. Skład zastępu: Tomasz Walczak, Jan Zieliński, Dariusz Seroczyński, Paweł Kusiewicz, Sławomir Pluta, Angelika Althaus.

12) 11.05.2018 r. godz. 22.30 - 0.30 Rojewo. Pompowanie wody po ulewie. Skład zastępu: Tomasz Walczak, Dariusz Seroczyński, Sławomir Pluta.

11) 05.05.2018 r. godz. 14.10 - 15.15 Tuczno. Pożar suchej trawy. Skład zastępu: Tomasz Walczak, Jan Zieliński, Dariusz Seroczyński, Sławomir Pluta, Paweł Kusiewicz, Angelika Althaus.

10) 02.04.2018 r. godz. 20.31 - 21.20 Ściborze. Pożar suchej trawy. Skład zastępu: Tomasz Walczak, Jan Zieliński, Dariusz Seroczyński, Szymon Kaźmierski, Andrzej Walczak.

9) 18.03.2018 r. godz. 15.22 - 16.15 Jurancice. Pożar lasu. Skład zastępu: Tomasz Walczak, Jan Zieliński, Przemysław Orczyk, Dariusz Seroczyński.

8) 18.03.2018 r. godz. 13.50 - 14.50 Jurancice. Pożar lasu. Skład zastępu: Tomasz Walczak, Jan Zieliński, Przemysław Orczyk, Sławomir Pluta, Paweł Kusiewicz, Dariusz Seroczyński.

7) 16.03.2018 r. godz. 23.17 - 03.17 Złotniki Kujawskie. Pożar samochodu dostawczego. Skład zastępu: Tomasz Walczak, Sławomir Pluta, Angelika Althaus, Błażej Kołodziejski, Paweł Kusiewicz, Andrzej Walczak.

6) 12.03.2018 r. godz. 08.04 - 09.10 Broniewo. Pożar pomieszczenia gospodarczego. Skład zastępu: Tomasz Walczak, Przemysaw Orczyk, Jan Zieliński, Sławomir Pluta, Ryszard Matyszewski.

5) 09.03.2018 r. godz. 06.34 - 08.25 Glinno Wielkie. Wypadek drogowy. Skład zastępu: Tomasz Walczak, Przemysaw Orczyk, Paweł Kusiewicz, Błażej Kołodziejski.

4) 06.03.2018 r. godz. 15.54 - 16.00 Stara Wieś. Pożar suchej trawy. Skład zastępu: Tomasz Walczak, Przemysaw Orczyk, Paweł Kusiewicz, Dariusz Seroczyński, Sławomir Pluta.

3) 22.02.2018 r. godz. 18.05 - 20.00 Niszczewice. Pożar kontenera socjalnego. Skład zastępu: Przemysaw Orczyk, Sławomir Pluta, Damian Althaus, Szymon Kaźmierski, Błażej Kołodziejski, Andrzej Walczak.

2) 04.02.2018 r. godz. 16.05 - 17.10 Rojewo. Pożar sadzy w kominie. Skład zastępu: Tomasz Walczak, Jan Zieliński, Paweł Kusiewicz, Sławomir Pluta.

1) 14.01.2018 r. godz. 15.26 - 17.10 Rojewo. Pożar garażu. Skład zastępu: Tomasz Walczak, Jan Zieliński, Dariusz Seroczyński, Paweł Kusiewicz, Sławomir Pluta.

 

 

Aktywność w interwencjach

1. Tomasz Walczak (14 akcji)

2. Sławomir Pluta (11 akcji)

3. Kusiewicz Paweł (9 akcji)

4. Dariusz Seroczyński (9 akcje)

5. Jan Zieliński (9 akcje)

6. Przemysław Orczyk(7 akcje)

7. Błażej Kołodziejski (5 akcje)

8. Angelika Althaus (4 akcja)

9. Andrzej Walczak (3 akcje)

10.Szymon Każmierski (2 akcji)

11. Damian Althaus (2 akcje)

12.RyszardMatyszewski(1 akcja

13. Bartłomiej Zieliński (0 akcji)

14.Roman Szablewski (0 akcji)

15.Marcin Szych (0 akcji)

16.Sebastian Czarnota (0 akcji)

17.Grzegorz Panfil (0 akcji)

18.Michał Zieliński (0 akcji)

19. Sebastian Żurawski (0 akcji)

20. WalewskiPrzemysław(0akc)

21. Bartosz Althaus (0akcji)

22. Michał Kuś (0akcji)

23. Robert Bielas (0 akcji)