.........      
 

 

INTERWENCJE 2008

66) 27.12.2008 g. 02.02 - 3.23 - Gniewkowo - Pożar Stolarni. Skład zastępu: Zieliński J, Walczak T, Althaus Bartosz, Kaźmierski M, Orczyk P, Czarnota S.

65) 20.12.2008 g. 20.05 - 23.40 - Ściborze - Pożar budynku mieszkalnego. Skład zastępu: Zieliński B, Walczak T, Altman T, Szych M, Orczyk P.

64) 16.11.2008 g.16.00 - 20.37 - Osiek Wielki - Wypadek drogowy. Skład zastępu: Walczak T, Zieliński J, , Althaus B, Altman T.

63) 27.10.2008 g.18.10 - 20.50 - Gniewkowo - Pożar budynku gospodarczego. Skład zastępu: Walczak T, Zieliński M, Zieliński B, Altman T, Trawiński Marcin.

62) 20.10.2008 g. 16.15 - 17.10 - Płonkowo - Pożar Garażu. Skład zastępu: Walczak T, Zieliński J, Altman T, Zieliński M, Borowicz J, Urban Zbigniew, Trawiński M.

61) 13.10.2008 g.22.40 - 7.10 - Liszkowice - Pożar stogu słomy. Skład zastępu: Walczak T, Zieliński M, Zieliński B, Trawiński M.

60) 11.10.2008 g. 8.15 - 12.10 - Osieczek - Pożar stodoły. Skład zastępu: Walczak T, Borowicz J, Altman T, Szych M, Panfil G.

59) 25.09.2008 g 16.10 - 18.25 - Glinno Wielkie - Pożar pozostałości roślinnych. Skład zastępu: Walczak T, Zieliński J, Altman T, Urban Zbigniew.

58) 24.09.2008 g. 10.10 - 14.30 - Giebnia - Pożar wysypiska śmieci. Skład zastępu: Walczak T, Altman T, Panfil G, Fatz Z.

57)07.09.2008. g 21.00 - 22.00 Osiek Wielki - Fałszywy alarm. - skład: WALCZAK T., SZYCH, ALTMAN, TRAWIŃSKI, BOROWICZ,PANFIL.

56) 06.09.2008. g 20.00 - 21.05 Glinno Wielkie - Fałszywy alarm. - skład: WALCZAK T., WALCZAK A, SZYCH, ALTMAN, ALTHAUS, TRAWIŃSKI, BOROWICZ.

55) 1.09.2008. G. 9.30 - Płonkówko - Usuwanie kokonu szerszeni na poddaszu budyknu mieszkalnego - skład - WALCZAK T, WALCZAK A, Urban Z, Trawiński M.

54) 27.08.2008. G. 21.15.-22.42. - Niszczewice - Pożar bala słomy - skład - WALCZAK T, ALTMAN , TRAWIŃSKI M, WALCZAK A, ORCZYK P, PANFIL G.

53) 27.08.2008. G. 13.20. - 14.32. Jezuicka Struga - wypadek drogowy - skład - WALCZAK T ,ALTMAN , TRAWIŃSKI M, URBAN Z, LEWANDOWSKI M.

52) 18.08.2008. G. 18.10 - 19.32 - Miergoniewice - kokon szerszeni na poddaszu budynku mieszkalnego - skład - WALCZAK T, ALTMAN ,ORCZYK P, KAZMIERSKI M, TRAWIŃSKI M.

51) 25.08.2008. G. 16.05 - 18.12. Dobiesławice - Pożar ścierniska - skład - WALCZAK T, ALTMAN , ORCZYK P, KAZMIERSKI M, TRAWIŃSKI M, PANFIL G,

50) 21.08.2008. G. 17.20.- 19.05. Niemojewo - Pożar zboża na pniu - skład - WALCZAK T, ZIELIŃSKI J, URBAN Z, ALTMAN T , TRAWIŃSKI M, CZARNOTA S,

49) 21.08.2008. G. 15.30.- 16.32. Topola - Fałszywy alarm - WALCZAK T, ALTMAN T, URBAN Z, TRAWIŃSKI M, KAZMIERSKI M,

48) 21.08.2008. G. 13.10.- 14.32. Rucewo - Pożar słomy po kombajnie - skład - WALCZAK T, ALTMAN T , TRAWIŃSKI M, KAZMIERSKI M, CZARNOTA S, URBAN Z,

47) 18.08.2008. G. 14.05.- 15.17. Rojewice - gniazdo os w szopie- skład-WALCZAK T, ALTMAN T , URBAN Z, CZARNOTA S.

46) 19.80.2008. G. 10.10.- 11.12.- Zawiszyn - kokon szerszeni na poddaszu budynku mieszkalnego - skład - WALCZAK T, ALTMAN T , URBAN Z, CZARNOTA S.

45) 19.08.2008. G. 8.20.-9.32.- Płonkówko - gniazdo os -skład - WALCZAK T, CZARNOTA S, URBAN Z, ALTMAN T ,

44) 18.08.2008. G. 18.10.- 19.12.- Wybranowo - kokon szerszeni w ścianie budynku mieszkalnego - skład - WALCZAK T, ALTMAN T, URBAN Z, BOROWICZ J.

43) 18.08.2008. G. 17.10.-18.12. - kokon szerszeni na poddaszu budynku mieszkalnego - skład - WALCZAK T, ALTMAN T, BOROWICZ J,URBAN Z.

42) 18.08.2008. G. 16.00.-17.05.- Płonkowo kokon szerszeni w ścianie budynku mieszkalnego - skład - WALCZAK T, ALTMAN T ,TRAWIŃSKI M, BOROWICZ J.

41) 15.08.2008. G. 16.05-17.32.- Liszkowo - rój os - skład- ZIELIŃSKI J, PANFIL G, FATZ Z, URBAN Z, TRAWIŃSKI M

40) 15.08.2008.G.9.30-10.32 -Topola - pożar pozostałości roślinnych na polu - skład- WALCZAK T, ALTMAN , ORCZYK P, TRAWIŃSKI M,

39) 08.08.2008.G.12.40.-14.12. - Osiek Wielki - gniazdo szerszeni -skład-WALCZAK T, BOROWICZ J, SZYCH M, PANFIL G,

38) 05.08.2008.G.13.05.-15.20.- Jaszczłótowo - pożar słomy na przyczepach - skład - WALCZAK T, SZYCH M, BOROWICZ J,ALTMAN T, ORCZYK P, RUTKOWSKI G.

37) 30.07.2008.G.14.50.-16.32. - Jordanowo - Pożar słomy po kombajnie - skład -WALCZAK T, ALTMAN T, CZARNOTA S, BOROWICZ J, URBAN Z, ALTHAUS B,

36) 30.07.2008.G.-11.10-13.52 - Ostrówek- pożar słomy po kombajnie - skład - WALCZAK T,ALTMAN T, SZYCH M, URBAN Z, PANFIL G, CZARNOTA S,

35)17.07.2008.G.12.10-13.32 - Glinki - sprzątanie po kolizji - skład ALTMAN T.,CZRNOTA S.,SZYCH M.,TRAWIŃSKI M., CZARNOTA J.

34) 15.07.2008 G 0.35 - 02.15 - Rojewice - wypadek drogowy - Skład: -WALCZAK T, ALTHAUS, PANFIL, WALCZAK A, CZARNOTA J, TRAWINSKI.

33) 14.07.2008 g.11.30 - 14.45 - Powalone drzewo - Stara Wieś - Skład: - WALCZAK T, ALTMAN, URBAN, TRAWINSKI, FATZ Z.

32) 14.07.2008 g 9.00 - 10.15 - Wypadek drogowy - Rojewice - Skład: - WALCZAK T, ALTHAUS, ALTMAN, FATZ Z.

31) 12.08.2008 g.18.00 -20.15 - Plonkówko - wypadek drogowy - Skład : , WALCZAK T, ALTHAUS, ALTMAN, ZIELIŃSKI J, ZIELIŃSKI M, URBAN, KAZIMIERSKI M, TRAWINSKI ,

30) 8.07.2008 g 8.00 - 11.52 - Złotniki Kujawskie - Wypadek drogowy - Skład : - WALCZAK T, ALTMAN, ORCZYK, TRAWIŃSKI, FATZ Z.

29) 03.07.2008 g 13.20 - 15.20 - Glinki - Pożar suchej trawy - Skład : WALCZAK T, PANFIL, ALTHAUS, ALTMAN, URBAN, TRAWIŃSKI.

28) 02.07.2008 g18.00 --20.00 - Łącko - Pożar lasu - Skład : WALCZAK T, CZARNOTA, ALTMAN, ZIELIŃSKI J, ORCZYK, TRAWINSKI ,21

27) 01.07.2008 g. 22.10-23.20 - Zajezierze - pożar lasu. Skład : WALCZAK T, CZARNOTA, PANFIL, ALTHAUS, ALTMAN, URBAN.

26) 29.06.2008 g.17.30-20.20 - Zajezierze - pożar lasu. Skład : WALCZAK T,ZIELIŃSKI J, ALTMAN, ALTHAUS, KAZMIERSKI, TRAWIŃSKI

25)26.06.2008 g.17.35-21.25 - Zajezierze - pożar lasu Skład : WALCZAK T, CZARNOTA, KAZMIERSKI, ZIELIŃSKI B.,TRAWIŃSKI, ALTHAUS, URBAN.

24) 25.06.2008 g.20.00-23.52  - Zajezierze -pożar lasu. Skład : WALCZAK T, ALTMAN, ZIELIŃSKI B.,TRAWIŃSKI, PANFIL, KAZMIERSKI, ALTHAUS

23)25.06.2008 g.19.10-20.00 - Glinki - gniazdo szerszeni w budynku gospodarczym.Skład : WALCZAK, ALTMAN, ZIELIŃSKI B., TRAWIŃSKI, PANFIL, KAZMIERSKI, ALTHAUS

22) 23.06.2008 g.19.00 -20.25 - Jaszczółtowo -gniazdo os na poddaszu budynku mieszkalnego . Skład : WALCZAK T, ALTAMAN ,URBAN, ALTHAUS, CZARNOTA,KAZMIERSKI

21) 19.06.2008 g 8.15 - 9.15 - Płonkowo - Usuwanie kokonu szerszeni -Skład :WALCZAK T,ALTHAUS, PANFIL,BOROWICZ, ZIELIŃSKI B,

20) 18.06.2008 g. 17.45 - 18.50 - Topola - Usuwanie kokonu pszczół - Skład :WALCZAK T,ALTHAUS, ORCZYK, URBAN, TRAWIŃSLI, KAŹMIERSKI, TRAWIŃSKI,

19) 17.06.2008 g. 12.00 - 13.20 - Rojewo - Wypadek drogowy - Skład :WALCZAK T,, CZARNOTA, ALTMAN, MIKLAS

18) 15.06.2008 g 10.30 - 15.00 - Bród Kamienny - Pożar budynku mieszkalnego. Skład :WALCZAK T,, C J, ORCZYK, PANFIL , CZARNOTA, ZIELIŃSKI M, BOROWICZ, ALTMAN, ZIELIŃSKI B,

17) 10.06.2008 g18.00-06.05 - Bród Kamienny - Pożar lasu. Skład :WALCZAK T,, 10, ZIELIŃSKI M, ALTHAUS,CZARNOTA, URBAN, ORCZYK, ZIELIŃSKI J, WALCZAK A . PANFIL

16) 09.06.2008 g. 18.20 - 21.52 - Suchatówka - Pożar lasu. Usuwanie gniazda os. Skład :WALCZAK T, ZIELIŃSKI J, ZIELIŃSKI M, ALTHAUS, SZYCH, PANFIL .

15) 03.06.2008 g. 13.10 - 14.12 - Rojewo - Pożar pomieszczeń gospodarczych. Skład :WALCZAK T, CZARNOTA, ZIELIŃSKI M, BOROWICZ, ZIELIŃSKI J, URBAN, PANFIL,ALTMAN,

14) 02.06.2008 g. 10.00-11.32 - Liszkowice - Usuwanie gniazda os. Skład :WALCZAK T, ALTMAN , ALTHAUS , URBAN,

13) 01.06.2008 g. 16.00 - 18.06 - Liszkowice - Usuwanie gniazda os. Skład :WALCZAK T, ZIELIŃSKI J, ZIELIŃSKI M, ALTHAUS, SZYCH, PANFIL .

12) 31.05.2008 g. 19.22 - 21.10 Liszkowice - Usuwanie gniazda os z przewodu kominowego budynku mieszkalnego. Skład :WALCZAK T, ALTMAN, ALTHAUS, PANFIL. KAŹMIERSKI, URBAN

11) 25.05.2008 g. 2.00-6.12 - Liszkowice - Pożar stodoły - Skład :WALCZAK T, ORCZYK, WALCZAK A , ALTHAUS, BOROWICZ

10) 10.05.2008 g. 21.20 - 22.52 - Płonkowo - Wypadek drogowy - .Skład :WALCZAK T,ALTHAUS, ZIELIŃSKI M, ZIELIŃSKI J, ZIELIŃSKI B, URBAN, ORCZYK.

10) 09.05.2008 g 11.15 - 12.45 - Zawiszyn - Pożar suchej trawy. Skład :WALCZAK T, ALTHAUS, ZIELIŃSKI B, SZABLEWSKI, URBAN, ZIELIŃSKI J.

9) 06.05.2008 g. 11.20 - 12.53 - Złotniki Kujawskie - Pożar magazynu nawozów sztucznych. Skład :WALCZAK T, ALTMAN, ALTHAUS, SZABLEWSKI , URBAN.

8) 17.04.2008 g.17.00 -18.22 Jaszczółtowo - Pożar śmieci. Skład :WALCZAK T,ALTMAN, ZIELIŃSKI J, PANFIL , SZYCH, ALTHAUS, URBAN , ORCZYK

7) 30.03.2008 g 2.10-6.15 - Wybranowo - Wypadek drogowy. Skład :WALCZAK T, ALTHAUS, ALTMAN, FATZ.

6) 27.03.2008. Liszkowo - Fałszywy alarm. Skład :WALCZAK T,ALTMAN, ALTHAUS, SZABLEWSKI, SZYCH, PANFIL, ZIELIŃSKI M

5) 1.03.2008 g. 21.58-23.12 - Ściborze - Usuwanie zwalonego drzewa. Skład :WALCZAK T, ALTMAN, ALTHAUS, SZYCH, ZIELIŃSKI J.

4) 23.03.2008 g. 14.18-15.30 - Rojewo - Usuwanie zwalonego dzrzewa z jezdni. Skład :WALCZAK T, ALTMAN, ZIELIŃSKI J, CZARNOTA , ALTHAUS, SZYCH.

3) 22.02.2008 g.13.15-14.20 - Żelechlin - Usuwanie plamy oleju z jezdni. Skład :WALCZAK T, ORCZYK,SZABLEWSKI, ALTMAN,

2) 04.02.2008 g. 20.15-21.50 - Złotniki Kujawskie - Pożar stogu słomy. Skład :WALCZAK T, ALTHAUS, PANFIL, ZIELIŃSKI M, ZIELIŃSKI J, ZIELIŃSKI B ,

1) 09.01.2008 godz. 11.05 - 15.30 - Jaszczółtowo - wypadek drogowy. Skład :WALCZAK T, ALTMAN, ZIELIŃSKI J, 18, LEWANDOWSKI, ZIELIŃSKI B .

 

 

Aktywność w interwencjach 2008

Ilość akcji:66

ZASTĘP PIERWSZEGO RZUTU

1. Tomasz Walczak (63 akcji)

2. Tomasz Altman (51 akcji)

3. Bartosz Althaus (30 akcje)

4. Zbigniew Urban (29 akcji)

5. Marcin Trawiński (28 akcji)

6. Grzegorz Panfil (22 akcji)

7. Jan Zieliński (20 akcji)

8. Sebastian Czarnota (19 akcji)

9. Przemysław Orczyk (17 akcji)

10. Jarosław Borowicz (16 akcji)

11. MateuszKazimierski(13 akcji)

12. Marcin Szych (14 akcji)

13. Bartomiej Zieliński (12 akcji)

14. Michał Zieliński (11 akcji)

15. Andrzej Walczak (6 akcji)

16. Zdzisław Fatz (6 akcji)

17. Roman Szablewski (4 akcje)

18. Maciej Lewandowski (2 akcji)

19. Grzegorz Rutkowski (1 akcja)

20.Szymon Miklas (1 akcja)

21. Janusz Wilk (0 akcji)

22. Adrian Skiba (0 akcji)

23. Artur Rutkowski (0 akcji)

24. Dariusz Seroczyński (0 akcji)

Średni skład zastępu - 5,53