Działamy w miejscowości Rojewo, gm. Rojewo, pow. inowrocławski, woj. kujawsko pomorskie. Jesteśmy Jednostką OSP, od 1995 roku włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Tradycje Ochotniczej Straży Pożarnej w Rojewie sięgają 1926 roku, od tego czasu kilka pokoleń strażaków pracowało na obecny kształt jednostki, której działalność operacyjna skupia się na walce z pożarami i miejscowymi zagrożeniami, między innymi ratownictwie technicznym i drogowym. Oddział bojowy naszej OSP to 27 strażaków-ratowników należących do Jednostki Operacyjno-Technicznej kategorii II, mających na wyposażeniu dwa samochody pożarnicze. Wszyscy ratownicy biorą udział kursach organizowanych przez PSP oraz szkoleniu bieżącym realizowanym przez jednostkę. Każdy z nich posiada stopień strażacki zgodny ze swoim wyszkoleniem.

Kolejna grupa członków czynnych to umundurowani działacze, aktywnie biorący udział w życiu organizacyjnym straży. Każdego roku jednostka nasza angażuje się w przedsięwzięcia i uroczystości organizowane przez sołectwo, gminę, szkołę oraz kościół takie jak: WOŚP, dożynki, pikniki - organizując pokazy. Wystawiamy także asystę honorową w kościele na Święta Wielkanocne , Boże Ciało i Odpust. Strażacy nasi reprezentują jednostkę również na zewnątrz, przy okazji zawodów sportowo pożarniczych, ćwiczeń, inspekcji oraz turniejów sportowych.

Wiele przedsięwzięć nasza OSP realizuje samodzielnie, należą do nich: uroczystości "Dnia strażaka" oraz spotkania opłatkowe a także zabawy karnawałowe i bale sylwestrowe dla członków i sympatyków OSP. W działalności statutowej wspomagają nas członkowie wspierający i sponsorzy.

Chlubą OSP w Rojewie są prowadzone od 40 lat Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to właśnie z ich szeregów wywodzą się kolejne pokolenia ratowników. Młodzież oprócz zbiórek szkoleniowych bierze udział w ćwiczeniach wyjazdowych, obozach szkoleniowo wypoczynkowych, turniejach wiedzy pożarniczej oraz zawodach i zlotach MDP.

Co roku wydajemy własny kalendarz strażacki propagujący bezpieczeństwo pożarowe i promujący służbę w OSP.

Prowadzimy kronikę, która w latach 2010 i 2013 brała udział w Ogólnopolskim Konkursie Kronik OSP.

Mamy nadzieję, że prowadzona od 2007 roku niniejsza strona internetowa pozwala na szersze zapoznanie z naszą jednostką - jej działalnością i ochotnikami.